FİNANS 

 

“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.” (Michael Carr)

 

"Zarar etmekten korkamazsınız. Bu işte başarılı olanlar, para kaybetmeyi göze alan kişilerdir.” (Jack Schwager)

              En genel tanımı ile paranın temini ve bu teminin kullanımı üzerine araştırılan bir ağaçın dalıdır.Devletlerin ,bireylerin ve işletmelerin organizasyonlarını canlı tutmak ve devam ettirebilmesi için gerekli olan parasal (maddi)kaynak teminidir.

 

             İçinde bulunan ülkenin ekonomik ve finansal hayatı iki kesime ayrılır.Bunlar ilki reel kesim diğeri ise finansal kesimdir.Bunların birleşimi günümüz ekonomisini oluşturur.

 

 

 

                                                        REEL KESİM + FİNANSAL KESİM = EKONOMİ

 

 

        Günümüz koşullarında ekonomide paranın temini ve bu teminin kullanımıyla ilgili olan üç kesim vardır.

 

1-Gerçek Kişiler (Bireysel Finans)

 

       Bireylerin çalıştıkları zaman diliminde elde ettikleri gelirleri ile elde edilen gelirin harcamaları sonucu elinde kalan tasarruf kullanımı ile ilgilenir.Bu bireyleirn içindeki bulundukları ekonomik koşullar bireylere sağlıklı yatırım imkanı sunar.

 

2-Firmalar (Şirketler Finansı)

 

     İçerisinde kar amaçı güdülen tüm kurum ve kuruluşları kapsar.Firmanın kuruluş maliyeti,fabrika veya işletme arazi alımı,personel giderleri,araç giderleri,malzeme ekipman giderleri ve buna benzer konularda maliyet ve getiri analizi yapılarak ihtiyaçlarına göre finansal araçların temini konusunu inceler.

 

3-Kamu Sektörü (Kamu Finansı)

 

    Kamu güvencesi,vergilerin sağlanması dağıltılıp kullanılması ,hazine garantisi ile borçlanma türevlerinin kullanılması konusunu inceler.

Semih Zünbülova

© 2023 by semih can zünbülova